Belt Pres

Belt Pres

Efe Yapı Çevre çamur susuzlaştırma ekipmanları Belt pres düşük enerji sarfiyatı ve yüksek kapasiteleri nedeni ile evsel atıksu arıtma tesislerinin biyolojik havalandırma ünitelerinde, şehir ve organize sanayi bölgesi arıtma tesislerinde oluşan fazla aktif çamurun bertarafı amacı ile, çamur susuzlaştırma ünitelerinde yaygın kullanılan ekipmanlardır. Mekanik sistemi ile insan gücü gerektirmeden sürekli biçimde çamur susuzlaştırma işlemi gerçekleştirebilir. Çalışma sistemi, çamur pompası monopomp ile beltpres’in içerisine sabit debide pompalanan çamur, tamburların arasındaki sıkma basıncı ile katı partikülleri sıvı fazdan ayırmak üzerine tasarlanmıştır.

Çamur susuzlaştırma ünitesinin amacı, çamurun içerdiği su miktarını azaltmaktır. Üniteye çamur %3 katı madde içeriğiyle gelir, ünitenin sonunda %22 katı madde içeriğine ulaşır. Katı madde oranı yükseltilen çamur daha az hacim kaplar ve daha kolay taşınabilir.

MALZEME SEÇENEKLERİ
Paslanmaz Çelik
Karbon Çelik + Epoxy Kaplama
Karbon Çelik + Sıcak Daldırma Galvaniz

AKSESUARLARI
Giriş ve dağıtım yapısı
Alt ve üst bantlar için yıkama kutusu
Belt düzeltme ve germe için pnömatik sistemler
Alt ve üst bantlar için polietilen sıyırıcı

AVANTAJLARI
Yüksek verim
Hızlı ve basit montaj kolaylığı
Düşük yatırım ve işletme maliyeti
Düşük servis ve bakım maliyeti
Dayanıklı çelik konstrüksiyon

OPSİYONEL AKSESUARLARI
Lokal kontrol paneli
Yıkama pompası
Hava kompresörü
Karıştırma tankı ve karıştırıcı

ÇAMUR YOĞUNLAŞTIRMA ÜNİTELERİ
Çamur yoğunlaştırma, arıtma çamurdaki su oranının azaltılmasI işlemidir. Yoğunlaştırma esas olarak, kendisini takip eden susuzlaştırma süreçlerindeki çamur hacmini azaltmak için kullanılmaktadır. Belt yoğunlaştırıcılar temel olarak aşağıdaki bölümlerden oluşur.