DAF Üniteleri

DAF Üniteleri

Efe Yapı Çevre Daf ( Disolved Air Flotation ) Yağ Ayırıcı Sistemleri, yağ, gres ve diğer kirletici maddeler, basınçlı havanın sisteme dahil edilerek üretilen çözülmüş hava+ su çözeltisini kullanılarak çözünmüş hava, kirletici maddelere bağlanan mikron büyüklüğündeki kabarcıklar şeklinde kirletici tüm maddeleri yüzeye çıkarır ve bir yağ tabakası oluşturur,  Sistem sürekli kullanım için otomatik temizleme sıyırıcısı tarafından yüzeyde bulunan tüm kirlilik yükleri bir hazne içerisine atılır. Oradan bir pompa yardımı ve ya atık taşıma ünitesiyle bertaraf edilmek üzere uzaklaştırılır.