Anahtar Teslim Projeler
İçilebilir kalitede olan su kaynakları gün geçerek tükenmeye doğru gitmektedir. Sizde içilebilir ve diğer suların tükenmesine dur demek ister misiniz? Kendi atık su arıtma tesisinizi kurdurmak için acele edin!

 

 

 

 

 

 

İÇME SUYU ARITMA TESİSLERİ

İçme ve kullanma suyu ihtiyacı gün geçtikçe artmaktadır. En büyük etkisi nüfusun artması olmasına rağmen bilinçsiz su tüketimi de etkili rol oynamaktadır. Yeraltı su kaynaklarındaki dönemsel azalmalar ve kayıplar neticesinde içme suyu açığı ortaya çıkmaktadır. Yeraltı su rezervlerinin sosyal, ekonomik, sanayileşme, nüfus artışı vb. sebeplerle yetmemesi durumunda yüzeysel sular kaynak olarak kullanılmaya başlanmıştır. Yeraltı ve yüzeysel kaynak sularının çeşitli nedenlerden dolayı kalitesinin bozulması suyun arıtılması ihtiyacını ortaya çıkarmıştır.

Mevcut su kaynaklarımız, içme ve kullanma suyu ihtiyaçlarımızı karşılamak için genel kullanım koşullarına uygun olmayabilir. Arıtımda uygulanacak proses seçimi için suyun karakteristiği en önemli parametredir. Bu nedenle suların kullanma amaçlarına göre çeşitli arıtma kademelerinden geçirilip, belirli kalite standardına getirilmesine arıtma denir.

EVSEL ATIK SU ARITMA TESİSLERİ

Nüfusun hızla artmasıyla gelen su ihtiyacı beraberinde su kirliliğini de getirir. İnsanların günlük yaşam faaliyetlerinde ihtiyaç ve kullanımları nedeniyle oluşan atık sular evsel atık sular olarak tanımlanmaktadır. Evsel atık su arıtımında temel hedef, atık suyun deşarj edildiği ortamlarda halk sağlığına ve çevreye vereceği zararları en aza indirmektir. Atık su arıtımında gerçekleşen aşamalar şunlardır.

  • Atık sudaki çökelebilen katı maddelerin uzaklaştırılması
  • Biyolojik olarak parçalanabilen organik maddelerin uzaklaştırılması
  • Atık su içindeki azot ve fosforun uzaklaştırılması
  • Zararlı organizmaların yok edilmesi

Efe Yapı Çevre olarak belirlenen standartları ve suyun karakteristik yapısını göz önüne alarak en uygun prosesi tasarlayıp anahtar teslim şeklinde uyguluyoruz.

ENDÜSTRİYEL ATIK SU ARITMA TESİSLERİ

Endüstriyel gelişme sonucu birçok ülkede sosyal ve çevresel sorunlar ortaya çıkmaktadır. Başta organize sanayi bölgeleri ,fabrikalar ve sanayi tesisleri vb. olmak üzere üretimden kaynaklı oluşan yüksek konsantrasyonlu atık sulara endüstriyel atık sular denir. Endüstriyel atık suların arıtılmadan deşarj edilmesi, göller, nehirler ve sahiller gibi doğal oluşumları yüksek kirletici yüklere maruz bırakmaktadır. Endüstriyel atık sular endüstri türüne ve işlenen hammaddeye bağlı olarak birbirinden çok farklılıklar göstermektedir. Bazı endüstriyel atık sular aşırı organik içerikli, kolayca biyolojik olarak ayrışabilir, aşırı inorganik içerikli veya zehirleyici özelikte olabilir. Arıtma proseslerine karar vermeden önce mutlaka endüstriyel atık su karakterizasyonu yapılmalı ve uygun arıtma metotları belirlenmesi gerekmektedir. Canlıların yaşam kalitelerinin bozulmaması endüstriyel atık suların belirlenen standartları sağlayacak seviyede arıtılması kaçınılmaz bir durumdur. Endüstriyel arıtma tesislerine gelen atık suların arıtımı için genel olarak kullanılan üniteler;

  • Dengeleme Havuzları
  • Flokülasyon Ünitesi
  • Koagülasyon Ünitesi
  • Havalandırma Havuzları
  • Çöktürme Havuzları
  • Çamur Yoğunlaştırma ve Susuzlaştırma Ünitesi

Gibi çeşitli üniteler suyun karakteristiğine bağlı olarak en uygun proses tasarlanır. Atık su Arıtma proje örnekleri için projelerimizden inceleyebilir, detaylı bilgi almak için bize ulaşabilirsiniz.

Çözümlerimiz hakkında ayrıntılı bilgi almak ister misiniz?
Anahtar Teslim Projeler hakkında teklif almak ister misiniz?