Arıtma Tesisleri
İçilebilir kalitede olan su kaynakları gün geçtikçe tükenmeye doğru gitmektedir. Sizde içilebilir ve diğer suların tükenmesine dur demek ister misiniz? Kendi atık su arıtma tesisiniz için bilgi almak ve kurdurmak için acele edin!

Arıtma tesisleri çeşitli proseslere sahip olup farklılık gösterseler de temelde ikiye ayrılır. İçme suyu ihtiyacını karşılamak için inşa edilen ve işletilen tesislere içme suyu arıtma tesisi, kullanılmış ve kirletilmiş suların (evsel ve endüstriyel) arıtımı için kurulan tesislere atık su arıtma tesisi denir. Atık su arıtma süreçleri doğrudan insan sağlığı ve çevre duyarlılığı ile ilgilidir. Günlük ihtiyaçlarımızı karşılamak için tabiattan tedarik ettiğimiz ve kullandığımız, ardından atık hale getirdiğimiz suların tabiata geri iadesi, tabiat dengeleri ve atık suların ortaya çıkartabileceği insan merkezli riskler sebebiyle elzem bir ihtiyaçtır. Gelişen toplum yapısıyla yükselen yaşam standartları, içme ve kullanma suyu ihtiyacının artmasına sebep olmaktadır. Belirlenen günlük su tüketiminde nüfus artışı da etkili bir faktördür.

Bunlarla beraber su ihtiyacının artmasıyla kullanılan suların arıtılması ihtiyacı da giderek artmaktadır.
Dünyada su kaynakları hızla tükenmeye doğru gitmektedir. Bu kaynaklar arasında içilebilir kalitede olan su kaynakları da azalarak tükenme noktasına gelmiştir. Diğer yandan bir şekilde arıtılmadan alıcı ortamlara bırakılan atık sular, miktarı her geçen gün azalan su kaynaklarının kirlenmesine neden olmaktadır. Bu nedenle var olan su kaynaklarının kirletilmemesi ve su kaynaklarının daha verimli kullanılması için atık suların arıtılması zaruri duruma gelmiştir. Hızla azalan su kaynaklarının insanlık için çok önemli olduğu kabul edilerek, atık suların uygun arıtma işlemine tabi tutularak arıtılmasından sonra istenilen değerleri sağlaması halinde çeşitli alanlarda kullanılması mümkündür. 

Yeraltı su kaynaklarındaki dönemsel azalmalar ve kayıplar neticesinde içme suyu açığı ortaya çıkmaktadır. Yeraltı su rezervlerinin sosyal, ekonomik, sanayileşme, nüfus artışı vb. sebeplerle yetmemesi durumunda yüzeysel sular kaynak olarak kullanılmaya başlanmıştır. Yeraltı ve yüzeysel kaynak sularının çeşitli nedenlerden dolayı kalitesinin bozulması suyun arıtılması ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Mevcut su kaynaklarımız, içme ve kullanma suyu ihtiyaçlarımızı karşılamak için genel kullanım koşullarına uygun olmayabilir. Arıtımda uygulanacak proses seçimi için suyun karakteristiği en önemli parametredir. Bu nedenle suların kullanma amaçlarına göre çeşitli arıtma kademelerinden geçirilip, belirli kalite standardına getirilmesine arıtma denir.

Efe Yapı Çevre, atık su ve içme suyu arıtma alanında hem anahtar teslimi projeler üretmekte hem de satış sonrası hizmet ile tesislerin idamesini ve yönetimi safhasında oluşabilecek tesis bazlı ihtiyaçları karşılar. Efe Yapı Çevre, tecrübeleri ve gerçekleştirdiği çok sayıda atık su arıtma projesi ile ihtiyaçlarınıza tam ve eksiksiz olarak hizmet vermekte ve projeler üretmektedir.
Atıksu Arıtma proje örnekleri için projelerimizden inceleyebilir, detaylı bilgi almak için bize ulaşabilirsiniz.

Çözümlerimiz hakkında ayrıntılı bilgi almak ister misiniz?
Arıtma Tesislerimiz hakkında teklif almak ister misiniz?