İşletme Bakım
Tesisinizde üst seviye performans sergilenmesi için düzenli olarak bakım ve onarım çalışması yaptırmalısınız!

 

 

 

 

Efe Yapı Çevre, kurduğu tesislerin işletilmesini uzman kadrosu ile gerçekleştirmektedir. İşletme personeli sürekli olarak teknolojideki son gelişmeleri takip ederek işletme veriminin arttırılması için çalışmalar yapmaktadır.
Her ürün gibi atık su arıtma tesisleri de gerek teknoloji gerekse metal ve ekipman ömrü olarak zamanla verimi azalıp işlevini kaybetmektedir. Teknolojik veya doğal sebeplerden ötürü artık çalışamayan atık su arıtma tesisleri Efe Yapı Çevre olarak yerinde keşif yapılarak, gerekli proje ve imalatlar hazırlanarak bakım ve onarımı yapılmaktadır. Atık su arıtma tesisi revizyon işleri yıllar içerisinde değişen arıtma limitlerinin halihazırdaki tesisi ek olarak bazı revizyonlar geçirmesi gerekebilmektedir. Örnek olarak renk parametresi 2012 yılında yürürlüğe girmiştir.

2012 yılından önce yapılmış arıtma tesisleri projelendirilirken renk parametresi göz önüne alınmamış ve günümüzde yetkili kuruluşlar tarafından işletmelere ceza kesilebilmektedir.
Arıtma tesislerinde oluşabilecek sorunlardan birisi de kapasite artırımıdır. Yıllarca önce çok daha az atık su deşarjı baz alınarak projelendirilmiş arıtma tesisi, işletme veya kurumun büyümesine paralel olarak yüksek miktarlarda atık su deşarj mertebelerine ulaşabilir. Bu durum arıtma tesisinin revize edilerek yeniden projelendirilmesini gerekli kılar.
Efe Çevre Yapı atık su arıtma tesisininiz ihtiyacı olan revizyon projelerini hazırlayarak gerekli mercilerden onayını aldıktan sonra revizyon işlemi gerçekleştirmektedir.

Ayrıntılı bilgi almak ve farklı çözümler için iletişime geçebilirsiniz.

Çözümlerimiz hakkında ayrıntılı bilgi almak ister misiniz?
İşletme ve Bakım hakkında teklif almak ister misiniz?